Sesja rok akad. 2016/2017 - konsultacjeKonsultacje pracowników SNJO
sesja zimowa 2016/2017

Lp. Imię i Nazwisko Data, godz., sala
1. mgr Marek Biegański 01.02.2017;10:00-10:45; s.304
04.02.2017; 11:45- 12:30; s.304
08.02.2017; 10:00-11:30; s.304
15.02.2017; 10:00-11:30; s.304
2. mgr Halina Gajewska 1.02.2017; 9:30 ; sala 247
6.02.2017 ; 12.00; sala 247
3. mgr Magdalena Gunia 2.02.2017; 10.00; sala 164
3.02.2017;10.00 - poprawka dla Naw L07, L10 i II Naw L08; sala 164
9.02.2017;10.00; sala 164
10.02.2017; 10.00; sala 164
15.02.2017; 10.00; sala 164
16.02.2017; 10.00; sala 164
4. mgr Irena Góra-Kosicka 31.01.2017; 9.00 - 10.30, sala 405
06.02.2017;10.00 - 11.30, sala 405
5. mgr Cisło-Kuźmińska Wg planu studiów niestacjonarnych Wydział Nawigacyjny; grupy:
I rok TM (Nawigacja) L02
IV TM (Nawigacja) L04
6. mgr Zofia Korcz 28.01.2017; 10.30-11.30; sala 304
31.01.2017; 12.00-13.00; sala 304
02.02.2017; 11.45-13 45; sala  304
04.02.2017; 12.00-13.00; sala 304
7. mgr Joanna Kowalczyk 03.02.2017; 11-12.30; sala 164
11. mgr Aleksandra Mańkowska 30.01.2017; 11.00; sala 164
08.02.2017; 10.00; sala 164
12. mgr Krzysztof Mastalerz Wg planu studiów niestacjonarnych Wydział Mechaniczny; grupy
2 rok L02; 3 rok L01; 4 rok L01
13. mgr Agnieszka Misiak poniedziałki godz. 13.30 - 15.00
31 stycznia sala 164 (Wały Chrobrego)
6 lutego sala 305 lub 23 (H. Pobożnego)
13 lutego sala 305 lub 23 (H. Pobożnego)
14. mgr Jacek Roenig Wg planu studiów niestacjonarnych Wydział Nawigacyjny; grupy:
1 TM (Nawigacja) L01
3 TM (Nawigacja) L01, L02
15. mgr Katarzyna Skarbek 30.01.2017; 15 -16.30 s. 22 (Wały)
31.01.2017; 9.45 -11.15 (H. Pobożnego)
Termin konsultacji w drugim tygodniu sesji określony zostanie po podaniu przez DN planu zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych na kolejny tydzień zajęć"Mikołajkowy Quiz Językowy"

Z zadowoleniem informujemy, że dnia 16.12.2016 roku w ramach „Mikołajkowego Quizu Językowego” wylosowano nagrody.
Pomocnicy św. Mikołaja w osobach studentów I roku MiBM L04 Jakuba Kubiaka oraz Kacpra Zielińskiego wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:
1.       Dustin Łuniewski                     -              2 Nawigacja L010
2.       Bartłomiej Niekrasz                 -              3 EO L01
3.       Patryk Filipiak                           -              3 LiZwEST L05
Wszyscy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi.
GRATULUJEMY ! I dziękujemy za udział.
 
Zespół SNJO AM w Szczecinie
 

I Etap Olimpiady Językowej

XVIII Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego
 
 
ETAP  I
 
(eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne)
 
2 grudnia 2016r, godz. 15.15 – 17.15
 
sala 7, ul. Szczerbcowa 


XVIII Ogólnopolska Olimpiada Języka AngielskiegoStudium Nauki Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów Akademii Morskiej do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych
 
 
Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której przyszli inżynierowie z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują: J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Prezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, a liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody dla laureatów.
Etap I odbędzie się w piątek 02.12.2016 r. w godzinach 15.15-17.15.
Są to eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne.
Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 25.11.2016 r. o godz. 15.00.
Kontakt w sprawie zapisów u koordynatorów Olimpiady, którymi na naszej uczelni są:
mgr Zbigniew Tamilin
mgr Agnieszka Misiak    lub
w sekretariacie SNJO, p. 168, Wały Chrobrego 1-2
Podkategorie