Z zadowoleniem informujemy, że dnia 17.12.2018 roku w ramach „Mikołajkowego Quizu Językowego” wylosowano nagrody.
Pomocnicy św. Mikołaja w osobach studentów I roku MiBM L02 wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:
  1. Michał Świat - 1 Nawigacja L01
  2. Omar Abdelhameed Mohamed Elsayed Ahmed - 1 MiBM L01
  3. Joanna Urdas - 3 Transport WI-ET
Wszyscy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi. GRATULUJEMY ! I dziękujemy za udział.