XVIII Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego
 
 
ETAP  I
 
(eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne)
 
2 grudnia 2016r, godz. 15.15 – 17.15
 
sala 7, ul. Szczerbcowa