Z zadowoleniem informujemy, że dnia 16.12.2016 roku w ramach „Mikołajkowego Quizu Językowego” wylosowano nagrody.
Pomocnicy św. Mikołaja w osobach studentów I roku MiBM L04 Jakuba Kubiaka oraz Kacpra Zielińskiego wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:
1.       Dustin Łuniewski                     -              2 Nawigacja L010
2.       Bartłomiej Niekrasz                 -              3 EO L01
3.       Patryk Filipiak                           -              3 LiZwEST L05
Wszyscy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi.
GRATULUJEMY ! I dziękujemy za udział.
 
Zespół SNJO AM w Szczecinie