Egzamin z języka niemieckiego
grupy mgr M. Kosińskiej
7.02.17 oraz 8.02.2017 godz. 10.00
sala 247