Maritime English Center z przyjemnością informuje, że w dniach 6 i 7 kwietnia odbyło się w naszym ośrodku szkolenie Marlins. Pięcioro nauczycieli Studium Nauki Języków Obcych zdobyło uprawnienia egzaminatorów części ustnej egzaminu ( TOSE) na certyfikat językowy Marlins.  Serdecznie gratulujemy mgr Katarzynie Zawadzkiej, mgr Małgorzacie Zgrych, mgr Halinie Gajewskiej, mgr Katarzynie Skarbek oraz mgr Marzenie Cisło-Kuźmińskiej. Dziękujemy równie serdecznie studentom-wolontariuszom Wydziału Mechanicznego oraz Nawigacyjnego, którzy wzięli udział w próbnym egzaminie ustnym (Tomasz Lidwin, Tomasz Niemiec, Jędrzejczak Filip, Adam Ciechanowicz, Jędrzej Konieczny, Maciej Mykietyn oraz Franciszek Węcławowicz)
MEC przeszedł również pomyślnie odnowienie akredytacji i jest nadal certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Marlins.