Uwaga !


SNJO informuje o wydłużeniu terminu oddawania prac konkursowych do 4.05.2016. Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów do wzięcia udziału. Konkurs  na film lub prezentację multimedialną
 
„Ja i moje życie podczas studiów na AM”
 
w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zmagań konkursowych.

 
Organizatorem Konkursu jest Studium Nauki Języków Obcych Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach   „Dni Języków Obcych” w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. Stopnia  (stacjonarnych i niestacjonarnych).
W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym.
            Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora oraz w sekretariacie SNJO, p. 168, Wały Chrobrego 1-2
 
            Prezentacje oraz materiały filmowe należy dostarczyć do sekretariatu SNJO w terminie do   04.05. 2016r do godz. 15.00, lub drogą e-mailową na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dostarczone materiały powinny zawierać kartę opisową zgodną z  p. 4  Regulaminu Konkursu.
 
Nagrody:
Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:
Miejsce 1:
Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
Miejsce 2:
Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
Miejsce 3:
Nagrody rzeczowe
 
ZAPRASZAMY!
 REGULAMIN KONKURSU:

1.      Cel konkursu
Celem konkursu jest sprawdzenie znajomości języków obcych wśród studentów Akademii Morskiej w Szczecinie, znajomości słownictwa ogólnego, kreatywności i umiejętności przekazywania informacji w językach obcych w postaci prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnorodnych środków. Celem nadrzędnym jest popularyzacja pracy własnej oraz doskonalenie znajomości języków obcych.
 
2.      Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym.
 
3.      Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz zaprezentowanie materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej na temat „ Ja i moje życie podczas studiów na AM”, w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.
 
4.      Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie w ustalonym terminie materiału filmowego do Sekretariatu Studium Nauki Języków obcych AM. Do pliku (CD) należy dołączyć następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy uczestnika konkursu, dane studiów- wydział, rok, kierunek, specjalność, nr grupy laboratoryjnej, nr albumu, dane prezentacji, czas potrzebny na zaprezentowanie pliku, język prezentacji, wymagania sprzętowe, oświadczenie, że przekazany plik jest w całości pracą własną uczestnika konkursu, a wszelkie wykorzystane w nim materiały niebędące dziełem własnym autora prezentacji zostały w nim umieszczone za zgodą i wiedzą autorów wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia.
Prezentację należy poprzedzić krótką (2-3 min.) autoprezentacją nagraną w języku prezentacji, w której autor przedstawia siebie oraz motywy skłaniające go do udziału w konkursie/ oraz motywy skłaniające go do wyboru studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prezentacje oraz materiały filmowe należy nadsyłać do dn. 04.05.2016 r. Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu nastąpi do dn. 10.05.2016r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą e-mail. 2. etap Konkursu wraz z jego rozstrzygnięciem odbędzie się  do dn. 20.05.2016r.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. +48 91 480 93 77, www.snjo.am.szczecin.pl 
 
5.      Przebieg konkursu
Konkurs w każdej kategorii językowej jest dwuetapowy. W trakcie trwania etapu 1. uczestnicy nadsyłają zgodne z wymogami konkursowymi prezentacje lub filmiki przygotowane we własnym zakresie na zewnętrznym nośniku (CD). Czas trwania prezentacji lub materiału filmowego nie może przekroczyć 15 minut (akceptowanie formaty prezentacji: Power Point, PDF). Przesłanie zgłoszenia wraz z informacjami dodatkowymi jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do 1. etapu i zaakceptowaniem warunków Konkursu. Komisja konkursowa dokonuje wyboru zgłoszonych prezentacji spośród wszystkich nadesłanych na podstawie następujących kryteriów: komunikatywność- zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem, płynność, tempo, wymowa, poprawność gramatyczna, słownictwo i zwroty, pomysłowość, ogólne wrażenia artystyczne. Po wyborze najlepszych prezentacji etapu 1. ich autorzy zapraszani są do 2. etapu Konkursu, w którym dokonują osobistej prezentacji materiału swojego autorstwa przed Komisją i zaproszonym audytorium. UWAGA! Jeśli osoba z grupy zakwalifikowanych do przedstawienia prezentacji nie będzie jej miała lub nie będzie chciała jej przedstawić, automatycznie zostaje wykluczona z grupy laureatów. Kolejna osoba z listy kwalifikuje się grona laureatów i przedstawia swoją prezentację. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. Ogłoszenie nazwisk laureatów, zdobytych przez nich miejsc oraz wręczenie nagród nastąpi po posiedzeniu komisji konkursowej.
 
Kryteria oceny prezentacji
I.                    Komunikatywność:
1.      zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem 0 – 5 pkt.
2.      płynność, tempo, wymowa 0 – 5 pkt.
3.      poprawność gramatyczna 0 – 5 pkt.
4.      słownictwo i zwroty 0 – 5 pkt.
II.                  Pomysłowość 0 – 5 pkt.
III.                Ogólne wrażenia artystyczne 0 – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 30 pkt.

6.      Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest SNJO AM w Szczecinie. Szczegółowych informacji udzielają członkowie komisji konkursowej oraz pracownicy SNJO.
 
7.      Nagrody i ich sponsorzy
Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:
 
 
 
Miejsce 1:
Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 2:
Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 3:
Nagrody rzeczowe
 
Głównymi sponsorami nagród są wydawnictwa  Hueber oraz Pearson
 
8.      Protokół
Protokół konkursu przechowywany jest w Sekretariacie SNJO AM w Szczecinie.
 
9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik SNJO AM w Szczecinie – przewodnicząca składu komisji konkursowej.
 20 godzinne kursy językowe w ramach „Okna Językowego”
-       język niemiecki
-       język rosyjski
-       język szwedzki
90 minut, 1 x w tygodniu
 
Zapraszamy na zajęcia wszystkich zainteresowanych.
 
Zgłoszenia z deklarowanym językiem oraz poziomem
drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste zgłoszenie w sekretariacie SNJO, pok. 168,

Wały Chrobrego 1-2.
W zgłoszeniu proszę podać:
− imię i nazwisko,
− deklarowany język oraz poziom
− rok, grupa, kierunek/specjalność,
− telefon kontaktowy,
− e-mail.
 
Minimalna ilość osób w grupie, aby kurs się rozpoczął       -           10

Obowiązuje odpłatność kursowa w wysokości: 200 zł za 20 godzin kursu.


ZAPRASZAMY !


 

Uwaga studenci!
 
Dodatkowa  grupa językowa – język angielski -  w ramach
 „Okna Językowego”
90 minut, 1 x w tygodniu
 
Zapraszamy na zajęcia wszystkich zainteresowanych.
 
Zgłoszenia z deklarowanym językiem oraz poziomem
drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste zgłoszenie w sekretariacie SNJO, pok. 168,

Wały Chrobrego 1-2.
W zgłoszeniu proszę podać:
− imię i nazwisko,
− deklarowany język oraz poziom
− rok, grupa, kierunek/specjalność,
− telefon kontaktowy,
− e-mail.
 
Obowiązuje odpłatność kursowa w wysokości: 40 zł za kurs.
Grupa dofinansowane z programu „Erasmus +”
 
 
ZRÓB COŚ DLA SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI!

ZAPRASZAMY!


XI Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
dla Studentów Uczelni Technicznych
 
organizowana
 przez  Politechnikę Śląską w Gliwicach
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zmagań językowych.
 
Celem Olimpiady jest sprawdzenie umiejętności i znajomości języka niemieckiego wśród studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Olimpiada ma również na celu zachęcenie przyszłych inżynierów do rozszerzania i wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej języka niemieckiego z elementami języka technicznego jak i kultury oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. Ważnym celem Olimpiady jest sprawdzenie podczas zdrowej rywalizacji znajomości języka technicznego.
 
            Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora:
 
https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx
 
         Zainteresowani studenci proszeni są o  zgłoszenie się  do sekretariatu SNJO w terminie do  20 lutego 2016r do godz. 15.00 lub drogą mailowa na adres:
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko; data urodzenia; nr albumu; rok studiów; wydział; kierunek; tryb studiów; prowadzący zajęcia z języka angielskiego; uczelniany adres mailowy
 
I etap Olimpiady odbędzie się na naszej uczelni (w SNJO) 4 marca 2016r, w godz. 15.15  
Czas trwania 90 minut
 
Zapraszamy !
 
Wszyscy studenci Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy przystąpią do I etapu Olimpiady osiągając wyniki powyżej 51% zostaną zwolnieni z konieczności pisania kolokwium semestralnego z języka niemieckiego z ocena 5.0. Każdy student, który zakwalifikuje się do etapu II Olimpiady zostanie zwolniony z egzaminu z języka niemieckiego z oceną 5.0.
 


Koordynatorzy Olimpiady z ramienia SNJO:
 
mgr Magda Kosińska             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Irena Góra-Kosicka        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podkategorie