Miło nam zakomunikować, iż w dniu 23 maja 2016r  w wyniku losowania dokonanego przez studenta I roku Wydzialu Mechanicznego - Damiana Śniegowskiego, w obecności Komisji Konkursowej, nagrody otrzymują:

1. Dawida Orsa  -  3 DiRMiUO
2. Michał Kuderski  -  3 DiRMiUO
3. Jakub Łyjak  -  1 Mechatronika

Wkrótce uroczyste rozdanie nagród.

El 19 de mayo:
 
 ¡DÍA ESPAÑOL en la UNIVERSIDAD
MARÍTIMA de SZCZECIN!

 
9.45 – 11.15 hrs Una clase de español
               Lekcja pokazowa języka hiszpańskiego
 
11.45 – 13.15 hrs Un tándem lingüístico de español
                Tandem językowy po hiszpańsku


¡Os esperamos!
 Czekamy na Was!

 


 

    

 W dniach 22-23 kwietnia odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Szkół Technicznych w Poznaniu. Z radością informujemy, że student I roku Nawigacji – Mateusz Walasek  zajął 7 miejsce w ścisłym finale zmagań.
W drugim etapie Olimpiady wzięli udział  Krzysztof Siwecki i Eric Kulbiej, również studenci I roku Nawigacji.
Należy podkreślić niezwykle wysoki poziom językowy uczestników oraz perfekcyjną organizację Olimpiady przygotowanej przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Gratulujemy !
 
Opiekun studentów: mgr Zbigniew Tamilin


  


W dniu 18 kwietnia 2016, godz. 11.45 - 13.30  w auli prof. Z. Łaskiego (4 piętro) ul. Wały Chrobrego 1-2  odbędzie się kolejna prezentacja firmy ETS Global dotycząca możliwości uzyskania  certyfikatów językowych.
 „Certyfikat TOEIC®  na międzynarodowym rynku pracy”.

Zapraszamy wszystkich studentów!

Pomyśl o swojej przyszłości !

 Uwaga !


SNJO informuje o wydłużeniu terminu oddawania prac konkursowych do 4.05.2016. Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów do wzięcia udziału. Konkurs  na film lub prezentację multimedialną
 
„Ja i moje życie podczas studiów na AM”
 
w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zmagań konkursowych.

 
Organizatorem Konkursu jest Studium Nauki Języków Obcych Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach   „Dni Języków Obcych” w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. Stopnia  (stacjonarnych i niestacjonarnych).
W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym.
            Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora oraz w sekretariacie SNJO, p. 168, Wały Chrobrego 1-2
 
            Prezentacje oraz materiały filmowe należy dostarczyć do sekretariatu SNJO w terminie do   04.05. 2016r do godz. 15.00, lub drogą e-mailową na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dostarczone materiały powinny zawierać kartę opisową zgodną z  p. 4  Regulaminu Konkursu.
 
Nagrody:
Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:
Miejsce 1:
Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
Miejsce 2:
Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
Miejsce 3:
Nagrody rzeczowe
 
ZAPRASZAMY!
 REGULAMIN KONKURSU:

1.      Cel konkursu
Celem konkursu jest sprawdzenie znajomości języków obcych wśród studentów Akademii Morskiej w Szczecinie, znajomości słownictwa ogólnego, kreatywności i umiejętności przekazywania informacji w językach obcych w postaci prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnorodnych środków. Celem nadrzędnym jest popularyzacja pracy własnej oraz doskonalenie znajomości języków obcych.
 
2.      Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym.
 
3.      Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz zaprezentowanie materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej na temat „ Ja i moje życie podczas studiów na AM”, w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.
 
4.      Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie w ustalonym terminie materiału filmowego do Sekretariatu Studium Nauki Języków obcych AM. Do pliku (CD) należy dołączyć następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy uczestnika konkursu, dane studiów- wydział, rok, kierunek, specjalność, nr grupy laboratoryjnej, nr albumu, dane prezentacji, czas potrzebny na zaprezentowanie pliku, język prezentacji, wymagania sprzętowe, oświadczenie, że przekazany plik jest w całości pracą własną uczestnika konkursu, a wszelkie wykorzystane w nim materiały niebędące dziełem własnym autora prezentacji zostały w nim umieszczone za zgodą i wiedzą autorów wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia.
Prezentację należy poprzedzić krótką (2-3 min.) autoprezentacją nagraną w języku prezentacji, w której autor przedstawia siebie oraz motywy skłaniające go do udziału w konkursie/ oraz motywy skłaniające go do wyboru studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prezentacje oraz materiały filmowe należy nadsyłać do dn. 04.05.2016 r. Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu nastąpi do dn. 10.05.2016r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą e-mail. 2. etap Konkursu wraz z jego rozstrzygnięciem odbędzie się  do dn. 20.05.2016r.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. +48 91 480 93 77, www.snjo.am.szczecin.pl 
 
5.      Przebieg konkursu
Konkurs w każdej kategorii językowej jest dwuetapowy. W trakcie trwania etapu 1. uczestnicy nadsyłają zgodne z wymogami konkursowymi prezentacje lub filmiki przygotowane we własnym zakresie na zewnętrznym nośniku (CD). Czas trwania prezentacji lub materiału filmowego nie może przekroczyć 15 minut (akceptowanie formaty prezentacji: Power Point, PDF). Przesłanie zgłoszenia wraz z informacjami dodatkowymi jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do 1. etapu i zaakceptowaniem warunków Konkursu. Komisja konkursowa dokonuje wyboru zgłoszonych prezentacji spośród wszystkich nadesłanych na podstawie następujących kryteriów: komunikatywność- zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem, płynność, tempo, wymowa, poprawność gramatyczna, słownictwo i zwroty, pomysłowość, ogólne wrażenia artystyczne. Po wyborze najlepszych prezentacji etapu 1. ich autorzy zapraszani są do 2. etapu Konkursu, w którym dokonują osobistej prezentacji materiału swojego autorstwa przed Komisją i zaproszonym audytorium. UWAGA! Jeśli osoba z grupy zakwalifikowanych do przedstawienia prezentacji nie będzie jej miała lub nie będzie chciała jej przedstawić, automatycznie zostaje wykluczona z grupy laureatów. Kolejna osoba z listy kwalifikuje się grona laureatów i przedstawia swoją prezentację. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. Ogłoszenie nazwisk laureatów, zdobytych przez nich miejsc oraz wręczenie nagród nastąpi po posiedzeniu komisji konkursowej.
 
Kryteria oceny prezentacji
I.                    Komunikatywność:
1.      zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem 0 – 5 pkt.
2.      płynność, tempo, wymowa 0 – 5 pkt.
3.      poprawność gramatyczna 0 – 5 pkt.
4.      słownictwo i zwroty 0 – 5 pkt.
II.                  Pomysłowość 0 – 5 pkt.
III.                Ogólne wrażenia artystyczne 0 – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 30 pkt.

6.      Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest SNJO AM w Szczecinie. Szczegółowych informacji udzielają członkowie komisji konkursowej oraz pracownicy SNJO.
 
7.      Nagrody i ich sponsorzy
Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:
 
 
 
Miejsce 1:
Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 2:
Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 3:
Nagrody rzeczowe
 
Głównymi sponsorami nagród są wydawnictwa  Hueber oraz Pearson
 
8.      Protokół
Protokół konkursu przechowywany jest w Sekretariacie SNJO AM w Szczecinie.
 
9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik SNJO AM w Szczecinie – przewodnicząca składu komisji konkursowej.
 

Podkategorie